تبلیغات

زنده رود باغبادران

زنده رود باغبادران - زمین شناسی منطقه باغبادران

« باغبادران پایتخت طبیعت و گردشگری استان اصفهان »

زمین شناسی منطقه باغبادران

تاریخ:چهارشنبه 10 دی 1393- 07:50 ق.ظ

زمین شناسی وزمین ساخت کلی منطقه باغبادران

ازنظرکلی زمین شناسی این منطقه جزء زون (     (zone  سنندج – سیرجان میباشد، این ناحیه در امتداد سلسله جبال زاگرس قرار گرفته و جزء ایران مرکزی به حساب می آید، واز دیدگاه تکتونیک صفحه ای زون سنندج – سیرجان حاشیه مغرب صفحه ایران مرکزی ودر قسمت غرب استان اصفهان را تشکیل میدهد که پوسته اقیانوسی دریای تتیس جوان در اثر فرورانش به زیر ایران مرکزی بیشترین فشار را به این منطقه آورده است.


منطقه مزبور جزء یکی ازفعالترین زونهای تکتوتیکی ایران به شمار میرود که فازهای تکتونیکی زیاد و مختلفی را اکثرا فاز های آلپی را تحمل کرده وگفته می شود فعالییت ماگمایی آتدزیت های ژوراسیک نیز حاصل این فرورانش است.

به لحاظ قرار گرفتن در بخش میانی زون سنندج – سیرجان دارای همان ویژگی این زون زمین ساختی است که تاکنون 6 فاز کوهزایی را تحمل نموده که اهم آنها شامل فاز کوهزایی کاتانگایی است . که بر رسوبات قدیمی و پی سنگ پرکامبرین در اعماق زیاد منطقه ودر بخشهای سطحی نواحی شمال اهمییت زیر بنایی دارد.

در بین ژوراسیک و کرتاسه فاز کوهزایی دیگری است که بیشتر جنبه خشکی زایی داشته واهمییت خاصی دارد را در ساخت رسوبات کف بستر سفره های آبدار دارا میباشد.

در اواخر کرتاسه یک فاز کوهزایی وجود داشته که باعث بالا آمدن منطقه و بقیه آن به چند حوضه جداگانه شده، بالاخره دردوره میوسن یک فاز چهره ساز منطقه که اهمییت زیادتری دارد مورد توجه می باشد، ودر واقع این فاز کل مسایل تکتونیکی منطقه را سبب شده است .چینه شناسی وسنگ شناسی ناحیه ای

 1-دوره پرمین

قدیمیترین تشکیلات زمین شناسی منطقه به صورت صخره کوههایی درسمت شمال غربی منطقه باغبادران رخنمون دارد که به صورت باریکه ای با ارتفاع حدود 2000 متربا جهت شمال غربی – جنوب شرقی امتداد دارند، که تشکیلات آن از نوع سنگهای آهکی به رنگهای زرد تیره تا سفید می باشد و حاوی بقایای فسیل های گیاهی وحیوانات ریز دریایی است، که مربوط به دوره پرمین است و در بعضی نقاط مانند خشوییه ، ملک آباد رخساره های آهکی همراه با فسیلهای مرجانی دیده میشود و دربقیه مناطق با اینکه توسط آبرفتهایی پوشیده می شود ، گاهی بصورت رخنمونهایی بیرون زدگی دارد که نمونه آن در اطراف روستای هاردنگ ظاهر شده است.

2 – دوره ژوراسیک

از نظر چینه شناسی و تشکیلات زمین ساختی ته نشینهای ژوراسیک در کوههای اطراف منطقه به خوبی مشاهده شده است .وتشکیلات وصخره سنگهای ژوراسیک در شمال وجنوب غرب زاینده رود و در شمال غربمنطقه به خوبی نمایان هستند که بیشتر شامل شیلهای سیاه رنگ متورق آمونیتدار هستند ، تشکیل شده اند .

درون تشکیلات وسنگهای ژوراسیک عدسیهای آهکی و توده های آندزیتی وجود دارد .در شیل های ژوراسیک آثاری ازفلودومیا (flodomia) (terygonia)تری گونیا

(belemnites) بلمنیتها

 وقطعات مختلفی از گیاهان فسیلی نیز پیدا کرده اند در این منطقه ماسه سنگها و کنگلومراها بر روی طبقات شیلی چیزی عادی بوده به وفور در شمال زاینده رود رخنمون دارد.

سنگهای آهکی در حالت کلی (Olitic) هستند، این آهکها با منشاء آلی فسیلی از انواع آهکهای اوربیتولین دار وبقایای آبزیان ریز وجلبکها است، که به صورت برآمدگیهای تیز به خوبی گونه هایی از  Clypene.SP، Nautilocolina.SP  ،Textularids   دارای آثارو نقش و نگار به جای مانده ازآنها می باشد که می توان سن آنها را از نظر زمین شناسی باز شناخت.

سنگهای آتشفشانی آندزیتی بصورت عمده ای در قسمتهای بالای سنگهای شیلی قرار دارند که به در جنوب دره زاینده رود و در شرق وشمال غرب کوه پیر شمع الدین رخنمون دارند .در سراشیبی کوه شاهلرا (نزدیک گردنه رخ) حدود 10 متر از رادیو لارایت ها وسنگهای آهکی در روی قسمت بیرونی ولکانیک سنگهای شیلی ژوراسیک رخنمون دارند وتنها محلی که رسوبات ژوراسیک رامیتوان به طور کلی مشاهده کرد گردنه رخ است .

بطور کلی نهشته های ژوراسیک در منطقه از نظر سنگ کف ، سفره های آب زیر زمینی وجریانهای تحت الارضی اهمیت ویژهای دارند.

3 – دوره کرتاسه

فاز کوهزایی لارامید (Laramid)  در اواخر کرتاسه باعث پسروی دریا وایجاد فعالییت ماگمایی در حقیقت پیامد ناگهانی این فاز است. ستگهای آذرین به صورت آندزیت به طور گسترده در شمال گردنه رخ بیرون زدگی دارند و بر روی  سنگهای آتشفشانی فوق الذکر رسوبات دوران سوم، ملاحظه نمیشود.درغرب گردنه رخ رسوبات کنگلومرایی وآهکهای روشن همراه با نولومیت فراوان دیده میشود که سن آنها مربوط به دوره اِیوسن است، همچنین از این رسوبات قسمتی نیز در جنوب غربی چرمهین ودر امتداد تراستThrust)  ) بزرگ بخصوص کوه بیدکان رخنمون دارد.

فسیلهای اوربیتولین در ژوراسیک زیرین ظاهر شده ودر کرتاسه رو به ازدیاد می گذارد. اوربیتولین هایی که در کرتاسه زیرین دیده میشود ، کوچک وکمتر از یک سانتیمتر می باشد. در صورتی گه اوربیتولین های آشکوب سنومانیَن بزرگترند وقد آنها تا 5 سانتی متر نیز میرسد.

دراین دوره ( کرتاسه ) هیچ یک از صخره های منطقه جوانتر از بخش « Aptian »نیست و صخره های شناخته شده شامل هزار متر از کربنات ، دتراتال ته نشین شده هستند که لایه آن از 5 تا 50 متر شمالی ماسه های قرمز و سنگهای آهکی به هم چسبیده است که به صورت نامرتبی برتشکیلات شیلی ژوراسیک فشار می آورد. و یکی از مشخصات مهم لیتولوژی این ناحیه وجود ماسه سنگ قرمز است، که ضخامت آنها ناحیه به ناحیه کمتر وکمتر می شود و هرچه به سمت جنوب برویم حدود 5 نتر در لبه های شیب دار قسمت شاهلرا ( نزدیک گردنه رخ ) می باشد ، واز این نقطه به بعد بتدریج به سنت مناطق جنوبی در زیر سنگهای آهکی کم وکم تر می شوند .

از 200 تا 500 متر ضخامت آن از رنگ تیره تا خاکستری روشن تکه های ضخیم لایه های متبلور ( کریستالی ) سنگهای آهکی اوربیتولین دار همراه طبقات شنی، آهکی واوولیتیک ( Olitic ) آهکی قسمت بالایی شامل فسیلهای ( Orbitolina Kurdica،Iraqia.Conica O.eF ،Cuneoline،  Nazzazato) می باشد که متعلق به بخش« Aptain » می باشد. از این محل به سمت جنوب غربی وشمال غربی روستای هاردنگ ، سنگهای آهکی شامل اوربیتولین های خرد شده و برش داده شده اند که بر روی تشکیلات شیلی و زوراسیک و سنگهای آتشفشانی قرا گرفته وآنها را پوشانیده اند.

بطورکلی میتوان نتیجه  گرفت که پیشروی دریای کرتاسه در روی یک دشت ناهمواری انجام گرفته است حدود زیرین و رویین زمین های گل سفیدی ته نشینهای دریایی دوره کرتاسه روی تشکیلات مردابی و خشکی اواخر دوره ژوراسیک قرار گرفته اند. بنابر این حد زیرین زمین های کرتاسه تشکیلات خشکی یعنی پسروی دریای اواخر دوره ژوراسیک می باشد و همچنین چون در آخر دوره کرتاسه تشکیلات خشکی جانشین ته نشینهای دریایی می گردند بنابراین حد زیرین زمینهای گل سفیدی نیزتشکیلات خشکی می باشد، که در نتیجه عقب نشینی دریای اواخر دوره کرتاسه بجای گذاشته شده است.

بطور کلی می توان گفت که دوره کرتاسه یک دوره رسوبی را تشکیل می دهد بدین معنی که ته نشینهای دریایی این دوره بین دو موقعییت خشکی قرار گرفته اند و گرچه  بیشتر ته نشینهای دوره کرتاسه از گل سفید تشکیل یافته ، ولی ته نشینهای گل رس ، آهک ،ماسه و مارن وجود دارد.

4 – دوره ایوسن

تشکیلات این دوره در قسمت جنوب غربی در معرض دیدهستند که از کنگلومرا و سنگهای آهکی به ضخامت 100 تا 200 متر در سمت جنوبی کوه پنجه و کوه شاهلرا رخنمون دارند. و قسمتهای پایینی تشکیلات دوره کرتاسه با ضخامت 50 تا300 متر توسط کنگلومرا با سنگهای آهکی متوسط سیمانی به هم چسبیده شده اند ، پوشانیده شده که شامل مارن وسنگهای آهکی مارنی قسمت زیرین ایوسن است.

در جهت شمال ونزدیک گردنه رخ ، گنگلومراهایی از تکه سنگهای آهکی ، که از ارتفاعات جدا شده و به اندازه یک سر هستند توسط شن های قرمز با مواد سیمانی به هم چسبیده اند و روی تشکیلات ژوراسیک را پوشانده است.

5 – دوره کواترنری

رسوبات دوران چهارم یا عهد حاضر در تمامی ویا قسمت عمده ای از منطقه گسترشدارند که به علت مساعد بودن و نیز آب فراوان مورد استفاده کشاورزی قرار گرفته ، مزارع مختلف را تشکیل می دهند.

در اطراف زاینده رود و دردامنه ارتفاعات منطقه رسوبات دوران چهارم تشکیل تراسهایی را می دهد این تراسها در مجموع شامل تراسهای قدیمی Qti و تراسهای جوان که در بین آنها بصورت تراسهای زاینده رود تفکیک شده است.

lgc97x48d0oxyro4tawx.jpg

در جنوب و جنوب غربی چرمهین وکچوییه و در محور دشتها و خط القعر بصورت رسوبات دانه ریز و یا تراسهای جوان دیده می شوند.

9q9wb42sbuaigt17s4ai.jpg


بطور کلی رسوبات دوره کواترنری در منطقه به خوبی گسترش یافته است وقسمتهای وسطی ( Fluvial ) می تواند به سه بخش زیرین تقسیم گردد ، که عبارتند از :

_ رسوبات تراسهای قدیمی (   Qt 1) مسطح  ، این سطوح صاف در ارتفاعات بالا وبه قطر 100 تا 150 متر پیدا شده اند که کنگلومراها و تکه سنگهای آهکی و قلوه سنگهایی از انواع قدیمی تر را تشکیل می دهند ، وآنها مستقیما" روی انواع تشکیلات دوره ترشیاری ومزوزوییک قرار گرفته اند.

_رسوبات وتراسهای تقریبا" نیمه جدید این رسوبات به مقدار زیادی وجود دارند وآنها لایه های کنگلومرایی وطبقات مارنهای شنی به ضخامت حدود 80 تا 100 متر مواد تشکیل دهنده کنگلومراهای نسبتا" کوچک هستند و بیشتر شامل قلوه سنگهای گرد آهکی ، شنها وغیره هست که این رسوبات روی طبقات ترشیاری ومزو زوییک وسایر رسوبات قدیمی تر، مسطح قرار گرفته اند.

رسوبات قدیمی زاینده رود شامل تشکیلات مارن ، کنگلومرا مواد شیلی ( Argillacoas  ) است که در بر دارنده کوارتز و رگه های سنگی است.

_و بالاخره ته نشینهای جدید هستند که در قسمتهای پهناور رودخانه زاینده رود از یکی دو مواد نرم رسی ویا کنگلومرایی زبرکه سست هستند و استحکامی ندارند ، تشکیل شده اند ، این رسوبات توسط گل و لایی کشاورزی پوشانده شده اند ، و برای کشت و کار بسیار حاصلخیزند ودر طرفین رودخانه زاینده رود  و تنها تا شعاع چند صد متر این گل و لایی برجای گذاشته شده است که با علامت (  QA12 ) ، نشان داده شده است.« نقشه زمین شناسی »


_ نقشه زمین شناسی منطقه باغبادران


s7t3iisho6z27uhvr714.jpg

 - منبع :پایان نامه  اوضاع جغرافیایی و طبیعی منطقه باغبهادران -فصل زمین شناسی

  mrm5lkwpcexlicpyakp.jpg  

 

 
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:27 ب.ظ

With thanks, Quite a lot of posts.

cialis 50 mg soft tab enter site 20 mg cialis cost when will generic cialis be available cialis soft tabs for sale cialis et insomni cialis generico online cialis pills cialis daily reviews precios de cialis generico cialis side effects dangers
buy cialis usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:56 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis 20 mg best price il cialis quanto costa cialis price thailand only best offers cialis use cialis in sconto sialis cialis pills price each cialis therapie click now buy cialis brand recommended site cialis kanada
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:21 ق.ظ

Appreciate it. Plenty of tips.

cialis australian price prezzo di cialis in bulgaria how to purchase cialis on line cialis side effects dangers cialis for sale preis cialis 20mg schweiz cialis pills price each cost of cialis per pill cialis 5 mg para diabeticos enter site very cheap cialis
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 09:49 ب.ظ

You actually stated that well!
cialis sans ordonnance only now cialis 20 mg viagra vs cialis vs levitra acquistare cialis internet cialis name brand cheap cialis rezeptfrei only now cialis for sale in us prezzo di cialis in bulgaria cialis coupons printable cialis generico postepay
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:16 ب.ظ

Kudos. I value it!
cialis coupons enter site 20 mg cialis cost cialis vs viagra cialis great britain free generic cialis tadalafil 10 mg cialis 200 dollar savings card cialis 200 dollar savings card cialis arginine interactio buy cialis online
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 10:23 ق.ظ

Whoa tons of superb tips!
buy cialis online legal acheter cialis kamagra cialis 5 mg scheda tecnica canadian cialis cialis 20 mg best price buying cialis in colombia can i take cialis and ecstasy estudios de cialis genricos we recommend cheapest cialis usa cialis online
buy cialis online safely
یکشنبه 11 آذر 1397 10:43 ب.ظ

Many thanks! Lots of content!

cialis diario compra generic cialis in vietnam cialis per paypa prices on cialis 10 mg cialis e hiv cialis 5 mg effetti collateral how much does a cialis cost cialis prices cialis dosage amounts the best site cialis tablets
buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:45 ق.ظ

Thanks a lot! Loads of write ups.

look here cialis order on line cialis canada generic cialis review uk cialis generika in deutschland kaufen cost of cialis per pill only now cialis for sale in us how does cialis work cialis side effects dangers cialis cipla best buy cialis rezeptfrei sterreich
buy cialis online us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 10:56 ب.ظ

Many thanks! I enjoy this!
opinioni cialis generico cialis online napol what is cialis generic cialis review uk low dose cialis blood pressure cialis sans ordonnance cialis generika buy cialis online generic cialis pill online dose size of cialis
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 09:38 ق.ظ

Thanks a lot, Loads of information!

generic cialis pro cialis purchasing cialis diario compra cialis uk next day when can i take another cialis buy cialis online nz viagra vs cialis cialis dosage recommendations generic cialis in vietnam callus
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 10:22 ب.ظ

Thanks. I enjoy it!
wow look it cialis mexico cialis for sale tadalafil 5mg cialis kaufen wo best generic drugs cialis wow look it cialis mexico the best site cialis tablets il cialis quanto costa cialis therapie buy online cialis 5mg
buy cialis online safely
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:25 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis tablets for sale cialis generika in deutschland kaufen cialis pills price each cialis from canada sialis cialis generic generic cialis levitra prezzo cialis a buon mercato fast cialis online cialis for sale in europa
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:42 ب.ظ

Many thanks! An abundance of write ups.

tadalafilo pastillas cialis y alcoho canadian drugs generic cialis cialis for sale in europa cialis manufacturer coupon side effects for cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis 20 mg best price tadalafil 20mg price cialis wal mart pharmacy
viabiovit.com/informacion-sobre-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:03 ق.ظ

Seriously loads of fantastic info.
how to buy viagra online without a prescription viagra to buy can i buy viagra at walmart pharmacy usa online viagr where to purchase viagra online buy brand viagra online buy viagra tablets online buy viagra online order how to get viagra online
Buy cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:30 ق.ظ

Cheers, Ample postings.

cialis authentique suisse what is cialis calis cialis professional yohimbe ou acheter du cialis pas cher cialis 5mg prix non 5 mg cialis generici cialis para que sirve we like it cialis soft gel viagra vs cialis vs levitra
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:58 ب.ظ

You actually expressed this well!
tadalafil 20 mg only now cialis 20 mg dose size of cialis if a woman takes a mans cialis generic cialis at the pharmacy cialis pills click here take cialis cialis generic tadalafil buy cialis from canada cialis daily dose generic
Viagra generika
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:02 ق.ظ

Cheers! An abundance of material!

can you buy viagra over the counter is it legal to buy viagra online from canada where to buy viagra in stores viagra order online viagra online pharmacy uk buy viagra online overnight viagra order online uk buy viagra online at how do i get viagra with a prescription cheap viagra online
Buy cialis
جمعه 17 فروردین 1397 08:41 ب.ظ

Superb forum posts. Thanks a lot!
click now cialis from canada cialis super acti cialis 10mg prix pharmaci cialis generique side effects for cialis buying cialis overnight only now cialis 20 mg only here cialis pills warnings for cialis acquistare cialis internet
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 05:24 ب.ظ

Amazing loads of fantastic facts.
viagra vs cialis vs levitra cialis soft tabs for sale cialis lilly tadalafi brand cialis generic cialis pills click here to buy cialis order generic cialis online cialis side effects dangers fast cialis online cialis prezzo in linea basso
Cialis pills
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:11 ق.ظ

Nicely put, Regards.
we choice cialis uk buy cialis cialis generique cialis for sale south africa how to purchase cialis on line sublingual cialis online when can i take another cialis cialis rckenschmerzen buy cialis cheap 10 mg cialis 5 mg funziona
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر