تبلیغات

زنده رود باغبادران

زنده رود باغبادران - هنرازدیدگاه نگارنده « زنده رود باغبادران »

« باغبادران پایتخت طبیعت و گردشگری استان اصفهان »

هنرازدیدگاه نگارنده « زنده رود باغبادران »

تاریخ:سه شنبه 20 خرداد 1393- 04:45 ب.ظ

         (هنرزیباترین  سروده آفرینش روایت عشق متعالی وروانترین طریق ابراز وارتباط است.)